Földbirtokrendezés

  • földrendezések
  • telekalakítások, kisajátítás, szolgalmi jog feljegyzés
  • birtokhatár kitűzések, épületfeltüntetések
  • melioráció geodéziai előkészítése
  • ültetvények geometriai kitűzése